Ledning & Admin.

Bo Johansson

VD

Bosse, företagets grundare, är en tidigare gymnasielärare med stort intresse för matematik och data. Efter 30 år med WinLas är han fortfarande engagerad i utveckling, installationer, teknisk support och företagets styrning. Runt om i Sverige är han känd som “LAS-Bosse” - personen med full koll på hur anställningstid ska beräknas och hanteras.

Victoria Ronge

Vice VD

Victoria är civilingenjören med miljöbakgrund som brinner för förändringsarbete. På WinLas är hon Bosses högra hand och förutom ledningsfrågor, så lägger hon mycket tid på avtal, ekonomi, EUs nya dataskyddsförordning (GDPR) och arbetet med informationssäkerhet.

Malin Gustavsson

Assistent

Malin har lång erfarenhet som Konsult på WinLas och god kännedom om såväl produkter som kunder. Idag arbetar hon framförallt med avtalsärenden, såsom framtagandet av nya kundavtal.

Martin Nyman

Utvecklingschef och Konsult WinLas Webb

Martin har över 15 års erfarenhet av att ha arbetat med kompetensinventering och kompetensmetodik. På WinLas är Martin ansvarig för WinLas webbpaket med chefsstöd, kompetens, kursadministration, personalanteckningar, Lärarlegitimationsimport och Betyg. Förutom att hålla ihop det interna utvecklingsarbetet kring utvecklingen av våra system håller han även i visningar, utbildningar och uppstarter mot kund.

Cecilia Mikaelsson

Konsultchef

Cecilia har mångårig erfarenhet från kommunal verksamhet där hon har arbetat på löne- och personalsidan med frågor kopplade till LAS. Denna kunskap har Cecilia tagit med sig till WinLas där hon främst jobbar med WinLas Grund och Anställningsavtal. Hon har stor erfarenhet i att guida olika verksamheter till hur de kan arbeta med anställningsprocessen och hur LAS kan tolkas. Cecilia har ansvar för hela konsultgänget och samordningen av våra konsultinsatser. Hon ger även visningar, presentationer, utbildningar, samt håller i uppstarter.

Utvecklare & Tekniker

Jenny Johansson

Tekniker och Utvecklingssamordnare

Vår tekniker Jenny har examen inom datalogi. Hon är den som sköter de flesta installationerna och uppdateringarna, samt kontakten med er IT. Jenny är dessutom väl insatt i WinLas system och hjälper till med mycket support.

Andreas Röst

Systemutvecklare

Andreas är gymnasieläraren och ingenjören med mångårig erfarenhet av programmering och teknik. På WinLas har han mycket kontakt med kund när det gäller frågor som systemarkitektur, installation och integrationer mot olika lönesystem. Han är även en expert på kryptering och genomför en hel del utveckling och anpassning av WinLas olika system.

Camilla Wiklund

Systemutvecklare

Camilla är systemutvecklaren som har mångårig erfarenhet från både WinLas och andra verksamheter. På WinLas arbetar hon framförallt med utveckling av WinLas klientprogram och databaser.

Anton Gärdälv

Webbutvecklare och IT-Ansvarig

Anton är systemutvecklare och arbetar på WinLas med utveckling av WinLas webbmoduler. Han har även ansvar över vårt ärendesystem WLOffice, samt vår hemsida. Förutom utvecklings-arbetet har Anton stort internt IT-ansvar.

Fredrik Olsson

Webbutvecklare

Fredrik är webbutvecklaren med över 10 års erfarenhet på WinLas. Han har varit med och utvecklat WinLas Bokningsprogram, WinLas Schema och WinLas webb. Idag arbetar Fredrik med fortsatt utveckling av dessa system.

Fredrik Bäckman

Webbutvecklare

Fredrik är civilingenjören med mångårig erfarenhet som både programmerare och gymnasielärare. I många år har han varit med och byggt upp WinLas webbmoduler och idag arbetar han med fortsatt utveckling av dessa system. Fredrik håller även i uppstarter och visningar hos kund.

Support

Mattias Nielsen

Konsult- och Uppdragsledare, Bokning & Schema, Inköpsansvarig

Mattias är expert på WinLas moduler Bokning och Schema och därmed den på WinLas som håller i support, utbildning och uppstart av de systemen. Mattias har även bra koll på GDPR, informationssäkerhet, teknik och installationer, samt är den som ansvarar över WinLas teknikinköp. Tidigare har han arbetat med bemanning i kommunal verksamhet.

Linn Wernald

Konsult

Linn är utbildad personalvetare. På WinLas arbetar Linn med främst WinLas Grund och Anställningsavtal. Som kund kommer ni i kontakt med Linn i samband med visningar, uppstarter och utbildningar, samt genom vår support.

Malin Skeare

Konsult

Malin har över 15 års erfarenhet på WinLas och har arbetat med såväl utbildning som support. Idag hanterar Malin främst frågor som är kopplade till WinLas Grund, men hon har även god insikt i hela WinLas produktportfölj.

Erik Johansson

Konsult

Erik är pedagogen som bytt bana. På WinLas arbetar han framförallt med WinLas webbmoduler. Ni kan också komma i kontakt med honom i samband med tecknandet av personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) och andra frågor kopplade till GDPR.

Ann Kronberg

Konsult

Ann har en lång och gedigen bakgrund som löne- och pensionshandläggare på kommunsidan, vilken hon tar med sig in i konsultrollen på WinLas där hon framförallt arbetar med WinLas Grund och Anställningsavtal. Hon har stor erfarenhet av att tolka LAS och att hantera andra HR-relaterade områden. Ni möter Ann i supporttelefonen, under utbildningar och andra konsultinsatser.