Kundsidor

Du är ej inloggad och därför är utbudet på denna sida begränsat. Vill du se fler manualer och liknande, vänligen Logga in

Ny hemsida med inloggning

WinLas har fått en ny hemsida och därmed har utbudet och infrastrukturen ändrats här på kundsidorna. Vi har förstärkt säkerheten när det gäller möjligheten att kunna se filmer, ladda ned nya versioner och ta del av dokumentation. Tanken är också att vi här ska bygga på med mer material allt eftersom.

För att ta del av innehållet måste ni som kunder nu registrera er på hemsidan. När ni gör det skickas ett mejl till er jobbadress som ni måste bekräfta. På det viset kan vi verifiera att ni tillhör vår kundfamilj och exempelvis ska få tillgång till den nya versionen.

Not! Om ni redan har konton till vårt ärendesystem för support så kan ni använda er befintliga inloggning.

Ta gärna tillfället att lämna feedback på hemsidan och på vilka funktioner ni vill se där!